GEDRAGSCODE BCP

• Ieder lid van BCP is verplicht een verzekering af te sluiten bij de VBL of BKBMO.
GEEN VERZEKERING , GEEN TRAINING

• Trainen onder invloed van alcohol , drugs of andere verdovende middelen kunnen niet aanvaard worden.
Leden onder invloed worden geweigerd in de zaal , dit geldt ook voor toeschouwers.

• Tijdens de uitleg van een nieuwe oefening wordt er geluisterd , toon  respect voor uw trainers, vroegtijdig stoppen met de training wordt gemeld. Op het einde van de les groeten we de trainers .
Storend gedrag tijdens de lessen wordt niet aanvaard ,zowel voor leden als toeschouwers.
Dit niet naleven leidt tot verwijdering Zowel in de club als in het dagelijks leven gaan we respectvol om met onze sport.
Misbruiken worden bestraft met tijdelijke tot definitieve schorsingen uit zowel de club als de Vlaamse Boks Liga.

• Breng tijdig uw lesgeld in orde , u bent enkel verzekerd als het lesgeld betaald is.

• Materiaal van de club (bokshandschoenen, …) mag niet gebruikt worden vanwege de corona maatregelen. Bij gebruik van een bokszak zal deze gereinigd worden na het gebruik ervan.

• Lidkaarten worden bijgehouden door Donna en Harley, zo kan je ze niet vergeten en worden de beurten altijd correct aangekruist.

• De lessen gaan door op maandag, dinsdag en woensdag van 19:00 tot 20:30 Gelieve tijdig aanwezig te zijn en uw aan te melden op de Facebook lijst!

• De sanitaire voorzieningen staan ter uwer beschikking , zorg ervoor dat de persoon na u ook kan genieten van een proper toilet of douche.

• Houd de zaal proper , lege flessen en afval horen in de vuilnisbak.

• De club is niet verantwoordelijk voor verliezen of ontvreemdingen , laat geen waardevolle zaken in de kleedkamer.

• Aangifte van ongevallen moeten binnen de 48 uur gemeld worden , dit gaat enkel over ongevallen tijdens de les. Contacteer het bestuur die je de nodige  formulieren zal bezorgen.

• Sparren zonder beschermend materiaal kan niet! Veilige handschoenen , mondbeschermer , toezicht trainer zijn verplicht , bij competitief sparren hoofdbescherming .

• Piercings , halskettingen en ringen zijn verboden ook tijdens de recreanten training

• Indien de club een evenement organiseert , hopen we op uw massale hulp.
We doen dit om onze club een meerwaarde te kunnen geven en materialen
aan te kopen om onze leden optimaal bij te staan.